JOOOP WERKT met

het onderwijs

iedereen heeft recht op een passende plek in de arbeidsmarkt!

 

JOOOP slaat in projectvorm een brug tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. We zetten de 3e leerweg (opleiden zonder diploma) in als voorschakeltraject richting diplomering. Op basis van de verworven vaardigheden en competenties kan een passende plek in het vrije bedrijf gematched worden. Iedereen die in staat is om een startkwalificatie te halen kan doorstromen in een BBL
construct, waarbij JOOOP ondersteunt bij het vinden van een passende werkplek.

Door het netwerk van JOOOP in te zetten voor deze kwetsbare groep kandidaten, kunnen we ervoor zorgen dat zij met behulp van onze jobcoaches(lifecoaches) beginnen aan een op maat gemaakt werken- en lerentraject. Door de samenwerkingen met lokale ondernemers kunnen wij deze kandidaten inzetten in “werkfit-trajecten”, of rechtstreeks plaatsen in onze werkcarrousels waarbij de kandidaten onder begeleiding van leermeesters worden opgeleid. Hierbij wordt direct gewerkt aan het opdoen van werkervaring en wordt tevens gewerkt aan werkritme en zelfvertrouwen. Met deze trajecten vergroten we de kans op een duurzame baan, want uiteindelijk is dát het doel!

VOORGAANDE PROJECTEN IN SAMENWERKING MET HET ONDERWIJS

Om een idee te geven wat voor soort projecten wij zoal begeleiden, organiseren en managen
hebben wij hieronder een aantal projecten in het onderwijs uitgelicht. Binnen JOOOP hebben
we verschillende mogelijkheden om de leerlingen te helpen bij het vinden van een
passende plek in de arbeidsmarkt.

SO FRYSLAN PARTICIPATIEBANEN

Voor de stichting SO Fryslân is JOOOP gecontracteerd om de in-,
door- en uitstroom te organiseren van participatiebanen. Op 7 prachtige scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in heel Friesland is JOOOP met lifecoaches actief om de plekken te begeleiden waar mensen (bij voorkeur leerlingen van scholen in de nabije omgeving die van school naar werk gaan) met een afstand tot de arbeidsmarkt een periode van maximaal 3 jaar krijgen om te ontwikkelen.

Zodra iemand klaar is voor de volgende stap zorgt JOOOP voor de uitstroom en blijft daarbij over de grenzen van de voedingsgebieden betrokken om lifecoaching te realiseren. Nieuwe vacatures worden vervolgens in samenwerking met de school ontwikkeld en de nieuwe instroom wordt mede uit het brede netwerk Friesland breed georganiseerd.

Friesland College (on)gediplomeerden op weg naar werk en participatie

Een nieuwe samenwerking is ontstaan samen met Friesland College, waarbij JOOOP in projectvorm is ingevlogen om zowel gediplomeerde als ongediplomeerde studenten die uitstromen op niveau 2, te ondersteunen bij de stap naar de regionale arbeidsmarkt.

In de laatste fase van de schoolloopbaan wordt de koppeling gemaakt door de lifecoach met de BPV begeleider. Samen wordt gezocht naar een passende en bestendige uitstroom richting arbeid, waarbij JOOOP ondersteunt bij de nazorg binnen het bedrijf. Indien er na het behalen van het diploma (nog) geen passende werkplek is gevonden neemt JOOOP via een ‘warme overdracht’ het traject in regie en begeleidt de student in de volgende fase naar werk. 

VSO Sinne, VSO Piet Bakker en VSO Sneek Project van School naar Werk

In Súdwest-Fryslân zijn de VSO Sinne, VSO Piet Bakker en VSO Sneek samen een project gestart met JOOOP om de stap van school naar werk van maatwerk te kunnen voorzien. Leerlingen met een uitstroomprofiel ‘arbeid’ kunnen samen met de stagecoach van school en de lifecoach van JOOOP aan de slag om in het netwerk een passende plek voor bestendige uitstroom te vinden. In eerste instantie wordt altijd gestreefd om de jonge studenten binnen de school periode naar een passende plek in de maatschappij uit te laten stromen. Mocht die onverhoopt meer tijd nodig hebben dan neemt JOOOP via een ‘warme overdracht’ het traject in regie en begeleidt de student in de volgende fase naar werk.

Wij werken onder andere samen met:

Grienskip
Cnossen Infra
Gemeente Sudwest-Fryslan
DHL
Kooiker Groep
Bremer Kantoorcentrum
Friesland College
De Fryske Marren
Hoekstra Transport
Kleurryk
Talryk
It Twaluk
Jobz-on
Sinne
Piet Bakkerschool
SO Fryslan
Duisterhoutschool
Fryslan werkt
School Lyndensteyn
De Wingerd
Poiesz Supermarkten
Poly Temp Bolsward
ROC Friese Poort
Steinfort Glas logo
TOLO
Visser
VONK!
Zebra