Werk met ons samen als:

Ondernemer

Overheid

Onderwijs

iedereen heeft recht op een passende plek in de arbeidsmarkt!

 

De verbinding van de 3 O’s van JOOOP maakt het duurzaam uitplaatsen van mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt tot een succes! Door samenwerking met Ondernemers, Onderwijs en
Overheid kunnen we heel gericht passend werk zoeken, werk vinden en werk begeleiden voor onze deelnemers. Dit is ook de drijfveer van de oprichters van JOOOP, de juiste match en iedereen een
passende werkplek bieden.

Door de jarenlange ervaring met verschillende projecten voor diverse gemeenten, de kennis van en met het werken in het onderwijs en het sterke netwerk met het MKB maakt dat we snel een praktische oplossing kunnen vinden. Het doel van JOOOP is om een structurele en duurzame oplossing te vinden voor onze kandidaten, die een kwetsbare positie in de arbeidsmarkt hebben.

Kandidaten aan het woord:

HET VERHAAL VAN DANNY

Coming soon.

HET VERHAAL VAN WANISHA

Coming soon.

HET VERHAAL VAN OSCAR

Coming soon.

Werk met ons samen

 

JOOOP is een organisatie voor jobcoaching die mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt helpt om een geschikte baan te vinden. Het doel? Begeleiding naar een reguliere baan zonder jobcoaching. We bieden verschillende trajecten aan, afhankelijk van de behoeften van de kandidaat.

Een voorschakeltraject helpt je om weer een ritme te vinden en zelfvertrouwen op te bouwen. In een project kun je werken en tegelijkertijd leren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een (participatie)baan te krijgen waarbij je begeleid wordt door een jobcoach. We zijn er altijd op de achtergrond als vangnet, mocht dat nodig zijn.

Bij JOOOP kan elke kandidaat starten of, indien nodig, een stapje terugzetten naar het punt dat het beste bij hen past. We geloven in maatwerk, omdat iedereen uniek is!

Wij werken onder andere samen met:

Grienskip
Cnossen Infra
Gemeente Sudwest-Fryslan
DHL
Kooiker Groep
Bremer Kantoorcentrum
Friesland College
De Fryske Marren
Hoekstra Transport
Kleurryk
Talryk
It Twaluk
Jobz-on
Sinne
Piet Bakkerschool
SO Fryslan
Duisterhoutschool
Fryslan werkt
School Lyndensteyn
De Wingerd
Poiesz Supermarkten
Poly Temp Bolsward
ROC Friese Poort
Steinfort Glas logo
TOLO
Visser
VONK!
Zebra

Projecten

SO Fryslan participatiebanen

Voor de stichting SO Fryslân is JOOOP gecontracteerd om de in-, door- en uitstroom te organiseren van participatiebanen. Op 7 prachtige scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in heel Friesland is JOOOP met lifecoaches actief om de plekken te begeleiden waar mensen (bij voorkeur leerlingen van scholen in de nabije omgeving die van school naar werk gaan) met een afstand tot de arbeidsmarkt een periode van maximaal 3 jaar krijgen om te ontwikkelen. Zodra iemand klaar is voor de volgende stap zorgt JOOOP voor de uitstroom en blijft daarbij over de grenzen van de voedingsgebieden betrokken om lifecoaching te realiseren. Nieuwe vacatures worden vervolgens in samenwerking met de school ontwikkeld en de nieuwe instroom wordt mede uit het brede netwerk Friesland breed georganiseerd.

TOLO

Toekomst in Logistiek (TOLO) is een BBL-opleidingstraject dat door een aantal transportbedrijven is opgezet in samenwerking met ROC Friese Poort, STL en JOOOP. Met TOLO willen we personeel opleiden tot volwaardige vakmensen én hen alle aspecten van de transportsector laten zien. Het TOLO traject is bedoeld voor jongeren die doorstromen in deze mbo-opleiding niveau 2, zij-instromers vanuit andere sectoren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Juist door een goede mix van alle drie doelgroepen en maatwerk kan een kwalitatief goede uitstroom worden bevorderd waarbij de kans op structureel werk zal toenemen.

SAMENWERKING GRIENSKIP

Dat het netwerk van JOOOP zorgt voor meer verbinding binnen de samenwerkende branches, bewijst het verhaal van een kandidaat van Grienskip. Dit project van het Wetterskip is erop gericht mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, “werkfit” te maken om zo de kans op een duurzame arbeidsbetrekking te vergroten. Door de samenwerking tussen JOOOP en Grienskip hebben we eind 2021 een kandidaat van Grienskip uitgeplaatst bij Cnossen Infra bv te Sneek. Deze aannemer in de Grond-, Weg- en Waterbouw heeft de kandidaat ingezet bij een lopend project waardoor de ambitie om in de Infra verder te gaan, bij de kandidaat is aangewakkerd. Momenteel werkt de kandidaat bij Cnossen Infra onder begeleiding van een leermeester om zo zijn kwaliteiten en vaardigheden te vergroten, met als uiteindelijke doel: Een duurzame arbeidsbetrekking in de Infrabranche.

contact

Wil je meer informatie over onze mogelijkheden, samenwerken of kennis maken? Neem dan contact met ons op.