Werk met ons samen als

Ondernemers

In deze krappe arbeidsmarkt zijn werknemers lastig te vinden! Samen met JOOOP kunnen we kijken naar de functieprofielen. Zo kunnen we kijken of er werkzaamheden in deze profielen zijn die mensen vanuit kwetsbare posities “makkelijk” op kunnen instromen.
Jobcarving! Zo zet je iedereen in zijn kwaliteit! Hierdoor verlaag je de werkdruk en daardoor ook het ziekteverzuim van je medewerkers en draag je bij aan een
inclusieve arbeidsmarkt.

Overheid

JOOOP deelt de visie van de overheid, een visie die erkent dat er nog steeds een grote groep mensen tussen wal en schip raken met betrekking tot een duurzame plaats op de arbeidsmarkt.

Werklozen, school drop-outs, of op een andere manier in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt geraakte mensen. JOOOP deelt de visie van de overheid.

Onderwijs

JOOOP slaat in projectvorm een brug tussen het onder-
wijs en de regionale arbeidsmarkt. We zetten de 3e leerweg (opleiden zonder
diploma) in als voorschakel-
traject richting diplomering. Op basis van de verworven vaardigheden en competenties kan een passende plek in het vrije bedrijf gematched worden. Iedereen die in staat is om een startkwalificatie te halen kan doorstromen in een BBL construct, waarbij JOOOP ondersteunt bij het vinden van een passende werkplek.

Wat biedt JOOOP

 

JOOOP is een jobcoach organisatie die mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt helpt naar een passende baan. Van een voorschakeltraject waarin je weer ritme en zelfvertrouwen krijgt, naar een baan met begeleiding van een jobcoach en met als ideaal; een reguliere baan zonder jobcoaching. Waarin wij op de achtergrond altijd een vangnet blijven mocht dit toch nodig zijn.

JOOOP heeft verschillende samenwerkingen met overheden, scholen en ondernemers, waarmee er een eigen werken- en leren traject is ontwikkeld. En door de samenwerking van VONK!, JOOOP en Jobz-on kan er gemakkelijk geswitcht worden door de kandidaten. Zo kan iedere kandidaat starten op het punt dat het beste bij hem/haar past en kan er maatwerk geleverd worden. De ene kandidaat heeft bijvoorbeeld eerst behoefte aan het creëren van ritme en het opbouwen van zelfvertrouwen, waardoor het goed is om te beginnen in het voorschakeltraject. Terwijl een andere kandidaat direct kan starten in een baan met begeleiding van een jobcoach.

Onze diensten

 

Om onze visie na te jagen bieden we verschillende diensten aan. Veel is maatwerk, omdat het belangrijk is dat het past bij de doelgroep en de organisatie.

Onderstaande diensten bieden wij aan:
Jobcoaching
Verloning
Participatiebanen
Projectmanagement

Staat de dienst die je zoekt er niet tussen, maar denk je wel dat wij je goed kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

 

Wij werken onder andere samen met:

Grienskip
Cnossen Infra
Gemeente Sudwest-Fryslan
DHL
Kooiker Groep
Bremer Kantoorcentrum
Friesland College
De Fryske Marren
Hoekstra Transport
Kleurryk
Talryk
It Twaluk
Jobz-on
Sinne
Piet Bakkerschool
SO Fryslan
Duisterhoutschool
Fryslan werkt
School Lyndensteyn
De Wingerd
Poiesz Supermarkten
Poly Temp Bolsward
ROC Friese Poort
Steinfort Glas logo
TOLO
Visser
VONK!
Zebra

Projecten

SO Fryslan participatiebanen

Voor de stichting SO Fryslân is JOOOP gecontracteerd om de in-, door- en uitstroom te organiseren van participatiebanen. Op 7 prachtige scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in heel Friesland is JOOOP met lifecoaches actief om de plekken te begeleiden waar mensen (bij voorkeur leerlingen van scholen in de nabije omgeving die van school naar werk gaan) met een afstand tot de arbeidsmarkt een periode van maximaal 3 jaar krijgen om te ontwikkelen. Zodra iemand klaar is voor de volgende stap zorgt JOOOP voor de uitstroom en blijft daarbij over de grenzen van de voedingsgebieden betrokken om lifecoaching te realiseren. Nieuwe vacatures worden vervolgens in samenwerking met de school ontwikkeld en de nieuwe instroom wordt mede uit het brede netwerk Friesland breed georganiseerd.

TOLO

Toekomst in Logistiek (TOLO) is een BBL-opleidingstraject dat door een aantal transportbedrijven is opgezet in samenwerking met ROC Friese Poort, STL en JOOOP. Met TOLO willen we personeel opleiden tot volwaardige vakmensen én hen alle aspecten van de transportsector laten zien. Het TOLO traject is bedoeld voor jongeren die doorstromen in deze mbo-opleiding niveau 2, zij-instromers vanuit andere sectoren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Juist door een goede mix van alle drie doelgroepen en maatwerk kan een kwalitatief goede uitstroom worden bevorderd waarbij de kans op structureel werk zal toenemen.

SAMENWERKING GRIENSKIP

Dat het netwerk van JOOOP zorgt voor meer verbinding binnen de samenwerkende branches, bewijst het verhaal van een kandidaat van Grienskip. Dit project van het Wetterskip is erop gericht mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, “werkfit” te maken om zo de kans op een duurzame arbeidsbetrekking te vergroten. Door de samenwerking tussen JOOOP en Grienskip hebben we eind 2021 een kandidaat van Grienskip uitgeplaatst bij Cnossen Infra bv te Sneek. Deze aannemer in de Grond-, Weg- en Waterbouw heeft de kandidaat ingezet bij een lopend project waardoor de ambitie om in de Infra verder te gaan, bij de kandidaat is aangewakkerd. Momenteel werkt de kandidaat bij Cnossen Infra onder begeleiding van een leermeester om zo zijn kwaliteiten en vaardigheden te vergroten, met als uiteindelijke doel: Een duurzame arbeidsbetrekking in de Infrabranche.