Over ons

Missie

JOOOP heeft als missie; duurzame uitplaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze organisatie is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Jobz-On, Cnossen Infra bv en VONK. Het cement tussen de drie partijen is werken vanuit de missie om mensen maatwerk te bieden en duurzaam uit te kunnen plaatsen. Door de jarenlange ervaring met verschillende projecten voor diverse gemeenten (Cnossen), het netwerk van met name het MKB in de regio (Jobz-On) en de link met het onderwijs (VONK) te verbinden is er een synergie op gang gekomen. 

Deze synergie kan tot in de lengte der jaren bijdragen aan de samenwerking tussen de drie O’s. Ook kan deze samenwerking op lange termijn complementair worden ingezet naast de vele projecten die in de dynamiek van de arbeidsmarkt, de politiek en de veranderende maatschappij worden gevraagd. JOOOP voert regie en legt de focus op het stroomlijnen van de processen binnen de participerende branches en MKB-bedrijven. Daarnaast verzorgt JOOOP de begeleiding en de verloning van zowel deelnemers als jobcoaches en leermeesters. Tevens zal JOOOP actief betrokken/verantwoordelijk zijn bij de selectie en werving van de deelnemers.

Het enthousiaste team:

Foto Janet voorstellen

Janet van der Horst - Jansen

Aanspreekpunt voor MKB, ondernemers & overheid

“Het allermooiste van mijn vak vind ik het maken van de juiste match!”

Mijn naam is Janet van der Horst- Jansen. Geboren en getogen in Sneek. Tussendoor met heel veel plezier bijna 20 jaar in Heeg gewoond en nu weer terug in Sneek. Gelukkig getrouwd en trotse moeder van Isa en Thijs. En niet te vergeten onze zeer gehoorzame teckel Melle ;-). In mijn vrije tijd mag ik heel graag koken en dan met name barbecueën.

Nadat ik mijn HBO diploma ‘Personeel en Arbeid’ op zak had, heb ik nog een jaar in de horeca gewerkt en ben toen in de uitzendbranche beland. Waar ik al 21 jaar met heel veel plezier werkzaam ben.

Het allermooiste van mijn vak vind ik het maken van de juiste match! Er is niets mooier dan dat.

Vooral die matches die je op papier niet zou maken. Persoonlijk contact is daarbij van groot belang. Je kunt nog zo’n mooie cv hebben maar als je als persoon niet past binnen een organisatie wordt het nooit een goede match.

 JOOOP is voor mij het logische gevolg van mijn passie en ervaring! Mensen uit kwetsbare doelgroepen helpen bij het vinden van een baan en ze daarin begeleiden vanuit mijn oprechte overtuiging dat iedereen een kans verdient. Kijken naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden.

Al vanaf het begin van mijn carrière heb ik me hier hard voor gemaakt. Samen met o.a. gemeente Súdwest-Fryslân heb ik diverse projecten opgezet waaronder ‘werken in de watersport’ en i.s.m. Cnossen Infra twee zeer succesvolle projecten ‘Walkant op Oarder’.

Door met JOOOP een brug te slaan in de samenwerking tussen bedrijven, gemeente en onderwijs bedient JOOOP zowel de krapte op de arbeidsmarkt als duurzame plaatsing van mensen in een kwetsbare positie.

Binnen JOOOP ben ik samen met mijn collega Niels verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven en de gemeenten. Vanuit mijn expertise en kennis van de arbeidsmarkt kan ik snel schakelen en inspelen op de behoeften die er vanuit het bedrijfsleven is. En dit vertalen naar gemeenten en onderwijs. Daarnaast zal ik de instroom, doorstroom en uitstroom van de deelnemers begeleiden.

Foto Niels Hoekstra site

niels hoekstra

Aanspreekpunt voor scholen, onderwijs en overheid

“Voor iedereen die wil is er een passende plek”

Mijn naam is Niels Hoekstra, 37 jaar oud, trotse vader van Ben en samen met mijn partner Alexanne woonachtig in het altijd mooie Heeg. Ik heb een achtergrond als docent, stagecoach en teamleider in het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ondertussen ben ik nog steeds werkzaam in het onderwijs als adviseur voor Effectief Onderwijs uit Sneek.

Een aantal jaar geleden ben ik VONK! gestart, een werkplaats voor jonge mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij VONK! zijn de werkprocessen zo ingericht dat er op vele niveaus arbeid geleverd kan worden, de participatieladder. Samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi eindproduct, namelijk circulaire kaarsen in alle soorten en maten.

JOOOP is voor mij het antwoord op de vele thema’s die momenteel aan de orde zijn in onze inclusieve samenleving. Vanuit VONK! kunnen we met JOOOP de doorgaande lijn richting duurzame arbeid voortzetten (switchen in de keten), door de begeleiding of ondersteuning te bieden binnen de bedrijven die aan JOOOP verbonden zijn.

De mogelijkheden van JOOOP zijn prachtig aangezien het aanbod van referentie-certificering, branche-certificering en diplomering op MBO niveau maatwerk biedt aan elk individu. Door samen te werken met partners in de keten creëren we volume en kunnen we dus expertise inzetten. JOOOP zorgt voor duurzame plaatsing en begeleiding op de arbeidsmarkt. Onze kracht zit in het maken van de verbinding tussen het Onderwijs, Overheid en de Ondernemers. We spreken alle ‘talen’.

Mijn drive is met name het blijven zien van de persoon, uitgaan van ontwikkeling en zorgen dat er perspectief is. Voor iedereen die wil is er een passende plek.

Mijn rol bij JOOOP houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de link met het onderwijs, het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven, opleiden/begeleiden van jobcoaches, ontwikkelen van lesprogramma’s in de praktijk of de derde leerweg en samen met mijn collega Janet zal ik veel zichtbaar zijn in de regio namens JOOOP.

Foto Helle

helle koning-kruitwagen

Aanspreekpunt voor backoffice, CAO per branche en algemene zaken.

“Iedereen heeft recht op passend werk”

Mijn naam is Helle Koning. Al mijn hele werkzame leven werk ik in het uitzendvak. Heeeel lang geleden ben ik gestart in de uitzendbranche en nog steeds heb ik veel passie voor het vak.
 
We, Rudy, onze hond Mel en ik, wonen op een prachtig plekje in Sneek. Buiten het werk om heb ik veel hobby’s: koken, golfen, tennissen, vrienden en opstap met de camper! En nog zoveel meer, een dag is eigenlijk te kort voor mij.
 
Het allermooiste van mijn werk vind ik het maken van de juiste match. Dus een medewerker die zijn/haar droombaan vindt.
 
Daarom heb ik ook de passie voor JOOOP. Helaas zijn er nog steeds veel mensen, die geen geschikte baan kunnen vinden, maar wel willen. Door omstandigheden lukt het ze niet om een reguliere baan te vinden. Daardoor missen deze mensen vaak sociale contacten en de persoonlijke ontwikkeling, die je meekrijgt als je werkt.
 
Iedereen heeft recht op werk. Daardoor krijg je meer vertrouwen en een eigen rol binnen deze maatschappij.
Mijn rol binnen JOOOP is met name gericht op de salarisadministratie, het opzetten van de structuur en de uitbetalingen. Ook kan ik gezien mijn grote netwerk een bijdrage leveren aan de vele contacten die nodig zijn om deze mooie projecten vorm te geven.
Foto Idserd

idserd hibma

Aanspreekpunt voor projectmanagement & subsidie aanvragen.

“Mensen zien ontwikkelen, dat is het mooiste wat er is”

Mijn naam is Idserd Hibma – sinds een paar weken hoor ik ook eindelijk bij de 60+ club 😜. Gelukkig voel ik me fit, want m’n gezondheid vind ik erg belangrijk. Ik geniet volop van het samenzijn met m’n gezin, wandelen in de bossen, wekelijkse zwemuurtje en het verkennen van de stad Parijs tijdens een vakantie.

De passie die is ontstaan doordat ik in mijn huidige werk afgelopen jaren een viertal projecten heb verzorgt met mensen in een kwetsbare positie. Tijdens deze werkzaamheden heb ik gezien dat er zo veel potentie blijft liggen. Langwerkzoekenden die niet verder worden geholpen, niet serieus worden genomen en verder afdwalen in hun situatie.

Mensen zien ontwikkelen – dat is het mooiste wat er is. In het begin is deze doelgroep terughoudend en zeer voorzichtig. En als je ze dan ziet ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen en daardoor ook zelf weer bewust in het leven staan – geeft dat veel voldoening. Je ziet het menselijke kapitaal groeien en het is fijn om daar een onderdeel in te kunnen zijn. En dat is ook de opzet van JOOOP om met gelijkgestemde dit soort trajecten op te zetten in verschillende branches.

Daarom zijn we met JOOOP begonnen om die kansrijke kandidaten de kans te bieden waar ze recht op hebben. Vaardigheden leren, scholing krijgen, persoonlijke aandacht en maatwerk bieden vormt samen een van de belangrijkste speerpunten waar we voor staan.

Mijn rol binnen JOOOP is met name de financiële kant, vanuit mijn achtergrond als financiële controller. Dat we samenwerken met sociale en betrokken partijen zoals de overheid, onderwijs en ondernemers om duurzame uitplaatsingen op de arbeidsmarkt te garanderen. Al om al kijken we er enorm naar uit aan de slag te gaan met nieuwe kandidaten en partijen voor duurzame uitplaatsing op de arbeidsmarkt.

Kim Ferwerda JOOOP Sneek

Kim ferwerda

Aanspreekpunt voor klanten en stakeholders. 

 

“Het mooiste vind ik als iemand op zijn plek is”

Mijn naam is Kim Ferwerda, trotse moeder van mijn dochter Luna. Geboren en getogen in Sneek en ooit begonnen als 13-jarig meisje bij mijn ouders op de markt als verkoopster van groente en fruit. Daar ontdekte ik al snel hoe leuk ik het is om met allerlei verschillende mensen om te gaan. Ieder persoon heeft zijn of haar eigen verhaal. Dit heeft zich altijd doorgezet in mijn verdere loopbanen. In mijn vrije tijd ben ik veel op het water te vinden, kook ik graag, doe ik aan sport en zoek ik regelmatig een leuke strandtent op.

Na een aantal jaar in de uitzendbranche te hebben gewerkt, ben ik begonnen als relatiemedewerker bij Nota Infra BV. Waar het voor mij de uitdaging is om bij gemeentes en overheden aanbestedingen binnen te halen. Van deze aanbestedingen moet er meestal 5% van een aanneemsom aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt besteed worden (Social Return). Dit maakt een bedrijf creatief in het zoeken van passend werk voor deze groep. Regelmatig ontstaan hier hele mooie werkrelaties uit. Ik vind het prachtig om hier deel van uit te mogen maken, mensen te begeleiden, op hun gemak te stellen en ze volwaardig medewerker te laten zijn/voelen.

Naast mijn werk bij Nota Infra BV heb ik de kans gekregen om bij JOOOP aan de slag te gaan als Klantconsulent Werk. Samen met de kandidaat en zijn of haar jobcoach ga ik op zoek naar een passende, duurzame baan. Wat een top combi!

JOOOP is een plek waar mensen uit een kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt een gedegen kans en handvaten krijgen voor het vinden van een duurzame werkplek. Het mooiste vind ik als iemand op zijn plek is, zich hierdoor zelfverzekerd en gewaardeerd voelt en vol trots naar de toekomst kijkt. Prachtig als je hier een steentje aan bij mag dragen!

Onze jobcoaches

Dick Visser jobcoach JOOOP

Dick Visser

“Alleen als mensen echt mee doen, ontstaat er groei van eigenwaarde”

Mijn naam is Dick Visser. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon nu alweer 15 jaar in Sneek. Naast mijn werk als arbeidsmarktspecialist, ben ik ook actief als beeldend kunstenaar en vaar ik als tweede schipper op de Venezuela, een klassieke sloep uit 1906. Ik heb een passie voor wijnen en heb een aantal jaren een wijnproeflokaal gehad. Ik vind het heerlijk om veel verschillende dingen naast elkaar te kunnen doen.

Als jobcoach bij JOOOP houd ik mij bezig met het begeleiden van mensen die, om welke reden dan ook, niet volop mee kunnen doen in de arbeidsmarkt. Door een open en eerlijke begeleiding en in te zetten op zelfredzaamheid hoop ik binnen JOOOP mijn steentje bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Het helpen van mensen loopt als een rode draad door mijn werkzame en privéleven. Ik werk meerdere jaren als jobcoach en heb mij in het verleden onder meer bezig gehouden met activiteiten op het gebied van arbeidsbemiddeling, jeugdwerkloosheid en loopbaanbegeleiding. Als gezin voor jeugdhulp heb ik ook het belang mogen ervaren om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Ik haal een enorme voldoening uit het helpen van anderen. Het is dan ook mijn overtuiging dat we mensen echt mee moeten laten doen en dat we daar een collectieve inspanningsverplichting bij hebben. Daar maak ik mij iedere dag sterk voor!

Tjitske Ringnalda jobcoach JOOOP

Tjitske Ringnalda

“Iedereen heeft talenten; je kunt meer dan je denkt”

Mijn naam is Tjitske Ringnalda, 57 jaar oud, maar ik voel me vaak vééél jonger. Ik ben geboren en getogen in Sneek, maar inmiddels ben ik mijn jeugddroom achternagegaan en woon ik op het platteland. Voor de rust en de ruimte, lekker buiten in de natuur. Samen met Brabander Jan en onze Friestalige Hollandse Herders Tynke en Djurre woon ik in Gersloot, waar we onze hobby’s (tuinieren, honden en vogels) om ons heen hebben. Ook sport ik graag; fietsen, wandelen, schaatsen en roeien.

Als coach wil ik het uiterste uit iemand halen en daarbij ook in een team de juiste persoon (kwaliteiten) op de juiste plek zetten. Lukt dit, dan ontstaat er veel plezier en tevredenheid waardoor er veel beter gepresteerd wordt. Je moet het met elkaar doen. Het is dan ook echt mijn passie om samen met mensen te ontdekken wat hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten zijn. Én deze vervolgens samen verder te ontwikkelen en op de juiste plek in te zetten.

In de (top- en breedte) sport heb ik mijn talenten voor het begeleiden en coachen van mensen ontdekt. En in alle diverse werkzaamheden die ik heb verricht, volleybal trainer/coach, leerlingbegeleider en ambulant begeleider Maatschappelijke Opvang, ben ik vaak dezelfde problemen tegen gekomen. Een groot probleem is een kloof tussen de verwachtingen van een persoon en de verwachtingen en mogelijkheden van de samenleving. Mensen kunnen keihard geconfronteerd worden met dingen die ze (nog) niet kunnen. Door de vertaalslag te maken voor deze mensen en/of werkgever, hoop ik de koppeling te leggen tussen de mogelijkheden van een persoon en de behoeftes van een werkgever naar een passende werknemer.

JOOOP levert hierin de ontbrekende schakel; een kans voor zowel werkgever als werkzoekende. Zo kunnen we gezamenlijk verder komen! Hierbij zet ik mijn kennis en ervaring met mensen met een kwetsbare positie naar de arbeidsmarkt in. En denk ik een vertaalslag te kunnen maken naar zowel werkgever als werknemer. Niet in mooie (papieren)teksten, maar in een praktische uitvoering!

Greet Zijlstra jobcoach JOOOP

Greet Zijlstra

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Mijn naam is Greet Zijlstra. Ik woon met veel plezier in het oude centrum van Joure samen met mijn partner Ed en onze twee katten, Lola en Sylvester.

Naast mijn functie als jobcoach bij JOOOP, heb ik sinds eind 2017 een Shiatsu Massage praktijk. In de jaren daarvoor ben ik onder ander werkzaam geweest als Casemanager (verstandelijke beperking/psychiatrie), Specialistisch ambulant medewerker en Begeleider op IBG-groepen. Daarvoor ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven.

In mijn vrije tijd vind je mij zomers vaak op het water, heerlijk! Wanneer we Joure uitvaren in ons bootje is er meteen een vakantiegevoel. Verder mag ik graag wandelen, fietsen, koken, met een goed boek op de bank zitten of een wijntje drinken in goed gezelschap.

Als jobcoach kijk ik naar wat mensen kunnen, waar mogelijkheden liggen om te ontwikkelen, waar aandachtspunten liggen om te ondersteunen en help ik mee oplossingen te vinden voor de knelpunten. Vertrouwen, oprechte aandacht en verbinding zijn voor mij daarin belangrijk.

De voldoening die ik uit het werken met mensen in een kwetsbare positie haal, vindt zijn oorsprong in mijn voorgaande werkzaamheden in de hulpverlening. Mijn ervaring is dat je het vertrouwen van deze doelgroep moet verdienen. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.  Het mooiste aan mijn werk is als ik zie dat mensen in hun eigen kracht gaan staan. Wanneer ze ontdekken waar ze plezier in hebben en waar ze goed in zijn.  Wanneer ze zich bewust worden van zichzelf en zich gaan ontwikkelen. Een passende werkplek waarbij je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt is daarin van groot belang voor zelfwaardering en dus voor zelfvertrouwen. Onderdeel zijn van dit proces is wat mijn werk prachtig maakt!

Neem contact met ons op:

Contactformulier: