Over ons

het team

 

Bij JOOOP zijn we oprecht en helpen we met veel plezier en vol passie de kwetsbare doelgroep naar passend werk. JOOOP helpt mensen uit een isolatie, geeft ze weer zelfvertrouwen en biedt ze een toekomst.

De missie die altijd centraal staat is: mensen uit een kwetsbare positie weer eigenwaarde geven door ze te begeleiden naar én in een passende baan.
Met als visie: iedereen heeft recht op passend werk!

 

iedereen heeft recht op een passende plek in de arbeidsmarkt!

janet van der horst- jansen

AANSPREEKPUNT VOOR
MKB, ONDERWIJS & OVERHEID

Het allermooiste van mijn vak vind ik het maken van de juiste match! Er is niets mooier dan dat.

Vooral die matches die je op papier niet zou maken. Persoonlijk contact is daarbij van groot belang. Je kunt nog zo’n mooie cv hebben maar als je als persoon niet past binnen een organisatie wordt het nooit een goede match.

 JOOOP is voor mij het logische gevolg van mijn passie en ervaring! Mensen uit kwetsbare doelgroepen helpen bij het vinden van een baan en ze daarin begeleiden vanuit mijn oprechte overtuiging dat iedereen een kans verdient. Kijken naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden.

Al vanaf het begin van mijn carrière heb ik me hier hard voor gemaakt. Samen met o.a. gemeente Súdwest-Fryslân heb ik diverse projecten opgezet waaronder ‘werken in de watersport’ en i.s.m. Cnossen Infra twee zeer succesvolle projecten ‘Walkant op Oarder’.

Door met JOOOP een brug te slaan in de samenwerking tussen bedrijven, gemeente en onderwijs bedient JOOOP zowel de krapte op de arbeidsmarkt als duurzame plaatsing van mensen in een kwetsbare positie.

Binnen JOOOP ben ik samen met mijn collega Niels verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven en de gemeenten. Vanuit mijn expertise en kennis van de arbeidsmarkt kan ik snel schakelen en inspelen op de behoeften die er vanuit het bedrijfsleven is. En dit vertalen naar gemeenten en onderwijs. Daarnaast zal ik de instroom, doorstroom en uitstroom van de deelnemers begeleiden.

Niels Hoekstra

AANSPREEKPUNT VOOR
MKB, ONDERWIJS & OVERHEID

Een aantal jaar geleden ben ik VONK! gestart, een werkplaats voor jonge mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij VONK! zijn de werkprocessen zo ingericht dat er op vele niveaus arbeid geleverd kan worden, de participatieladder. Samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi eindproduct, namelijk circulaire kaarsen in alle soorten en maten.

JOOOP is voor mij het antwoord op de vele thema’s die momenteel aan de orde zijn in onze inclusieve samenleving. Vanuit VONK! kunnen we met JOOOP de doorgaande lijn richting duurzame arbeid voortzetten (switchen in de keten), door de begeleiding of ondersteuning te bieden binnen de bedrijven die aan JOOOP verbonden zijn.

De mogelijkheden van JOOOP zijn prachtig aangezien het aanbod van referentie-certificering, branche-certificering en diplomering op MBO niveau maatwerk biedt aan elk individu. Door samen te werken met partners in de keten creëren we volume en kunnen we dus expertise inzetten. JOOOP zorgt voor duurzame plaatsing en begeleiding op de arbeidsmarkt. Onze kracht zit in het maken van de verbinding tussen het Onderwijs, Overheid en de Ondernemers. We spreken alle ‘talen’.

Mijn drive is met name het blijven zien van de persoon, uitgaan van ontwikkeling en zorgen dat er perspectief is. Voor iedereen die wil is er een passende plek.

Mijn rol bij JOOOP houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de link met het onderwijs, het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven, opleiden/begeleiden van jobcoaches, ontwikkelen van lesprogramma’s in de praktijk of de derde leerweg en samen met mijn collega Janet zal ik veel zichtbaar zijn in de regio namens JOOOP.

helle koning- kruitwagen

AANSPREEKPUNT VOOR BACKOFFICE, CAO EN ALGEMENE ZAKEN

Het allermooiste van mijn werk vind ik het maken van de juiste match. Dus een medewerker die zijn/haar droombaan vindt.

Daarom heb ik ook de passie voor JOOOP. Helaas zijn er nog steeds veel mensen, die geen geschikte baan kunnen vinden, maar wel willen. Door omstandigheden lukt het ze niet om een reguliere baan te vinden. Daardoor missen deze mensen vaak sociale contacten en de persoonlijke ontwikkeling, die je meekrijgt als je werkt.

Iedereen heeft recht op werk. Daardoor krijg je meer vertrouwen en een eigen rol binnen deze maatschappij.

Mijn rol binnen JOOOP is met name gericht op de salarisadministratie, het opzetten van de structuur en de uitbetalingen. Ook kan ik gezien mijn grote netwerk een bijdrage leveren aan de vele contacten die nodig zijn om deze mooie projecten vorm te geven.

IDSERD HIBMA

AANSPREEKPUNT VOOR
PROJECTMANAGEMENT EN SUBSIDIE

De passie die is ontstaan doordat ik in mijn huidige werk afgelopen jaren een viertal projecten heb verzorgt met mensen in een kwetsbare
positie. Tijdens deze werkzaamheden heb ik gezien dat er zo veel potentie blijft liggen. Langwerkzoekenden die niet verder worden geholpen, niet serieus worden genomen en verder afdwalen in hun situatie.

Mensen zien ontwikkelen – dat is het mooiste wat er is. In het begin is deze doelgroep terughoudend en zeer voorzichtig. En als je ze dan ziet ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen en daardoor ook zelf weer bewust in het leven staan – geeft dat veel voldoening. Je ziet het menselijke kapitaal groeien en het is fijn om daar een onderdeel in te kunnen zijn. En dat is ook de opzet van JOOOP om met gelijkgestemde dit soort trajecten op te zetten in verschillende branches.
Daarom zijn we met JOOOP begonnen om die kansrijke kandidaten de kans te bieden waar ze recht op hebben. Vaardigheden leren, scholing krijgen, persoonlijke aandacht en maatwerk bieden vormt samen een van de belangrijkste speerpunten waar we voor staan.
Mijn rol binnen JOOOP is met name de financiële kant, vanuit mijn achtergrond als financiële controller. Dat we samenwerken met sociale en betrokken partijen zoals de overheid, onderwijs en ondernemers om duurzame uitplaatsingen op de arbeidsmarkt te garanderen. Al om al kijken we er enorm naar uit aan de slag te gaan met nieuwe kandidaten en partijen voor duurzame uitplaatsing op de arbeidsmarkt.

Harmen Brouwer

JOBCOACH

Ik vind het fantastisch interessant om het verhaal achter de persoon die je coacht te ontdekken en zo een vertrouwensband op te bouwen waardoor je samen tot eerlijke en prachtige resultaten kunt komen en een super werkplek kunt creëren. Goed luisteren, geduld hebben en de mens in zijn of haar waarde laten is voor mij hierin heel erg belangrijk. Ik sta naast de deelnemer en samen zijn we een team! Mijn passie voor het coachen komt bij mij vanuit de binnenvaart waar ik jonge matrozen opleidde tot kapitein en vanuit mijn grootte liefde voor de mooiste sport van Fryslân het skûtsjesilen waar ik als schipper op het skûtsje van Langweer mijn team mag leiden. Samen, en mensen in hun kracht zetten daar gaat het voor mij om. Jooop sluit hier naadloos bij aan, en past als een jas. Iedereen heeft recht op passend werk, machtig mooi!

dick visser

JOBCOACH

Als jobcoach bij JOOOP houd ik mij bezig met het begeleiden van mensen die, om welke reden dan ook, niet volop mee kunnen doen in de arbeidsmarkt. Door een open en eerlijke begeleiding en in te zetten op zelfredzaamheid hoop ik binnen JOOOP mijn steentje bij te dragen aan een inclusieve samenleving.
Het helpen van mensen loopt als een rode draad door mijn werkzame en privéleven. Ik werk meerdere jaren als jobcoach en heb mij in het verleden onder meer bezig gehouden met activiteiten op het gebied van arbeidsbemiddeling, jeugdwerkloosheid en loopbaanbegeleiding. Als gezin voor jeugdhulp heb ik ook het belang mogen ervaren om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Ik haal een enorme voldoening uit het helpen van anderen. Het is dan ook mijn overtuiging dat we mensen echt mee moeten laten doen en dat we daar een collectieve inspanningsverplichting bij hebben. Daar maak ik mij iedere dag sterk voor!

Silvia Fokkema

JOBCOACH

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, flexibel, ieder moment leert en daardoor groeit en het recht heeft om gelukkig te zijn. 

Er zijn een heleboel mensen die daar wel een steuntje bij kunnen gebruiken.   

Het bijdragen in het ontwikkelen van mensen, in de breedste zin, geeft mij veel voldoening.  

Vanuit mijn ervaringen in de re-integratie als jobcoach, accountmanager bij de overheid, projectmanager en mijn eigen bedrijf in Hypnotherapie en coaching, draag ik graag bij aan de doelstellingen van Jooop.   

Samen met mijn collega’s van Jooop wil ik bijdragen aan een zinvolle invulling aan het leven van mensen met een passende werkplek. Daarmee vergroot het gevoel van eigenwaarde en geluk en daarmee draagt men ook bij aan de maatschappij.  

Ik hoop je te ont-moeten! 

Anja Popma

JOBCOACH

Je ziet mij met name in het MBO en het Praktijk Onderwijs, bij jongeren waarbij wat extra ondersteuning richting arbeid of stage wenselijk is. Met mijn RMC, (speciaal) onderwijs en MBO achtergrond ben ik tamelijk thuis in het onderwijs en de omliggende schil van partners zoals gemeente en UWV. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een passende plek zou moeten zijn in onze samenleving, maar hebben we soms wel ondersteuning nodig om deze plek te vinden en te behouden. Ik hoop hier dan ook wezenlijke bijdrage in te kunnen leveren.