Werk samen met ons

JOOOP

JOOOP brengt de drie O’s Onderwijs, Ondernemers en Overheid samen. Met als missie; het duurzaam uitplaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. JOOOP is opgericht door Idserd Hibma, Niels Hoekstra, Janet van der Horst- Jansen en Helle Koning- Kruitwagen. De drijfveer van de oprichters is werken vanuit de missie om mensen maatwerk te bieden en duurzaam uit te kunnen plaatsen. Door de jarenlange ervaring met verschillende projecten voor diverse gemeenten, het netwerk van met name het MKB in de regio en de link met het onderwijs te verbinden is er een synergie op gang gekomen.

De werkwijze van JOOOP is een structurele oplossing voor duurzame uitplaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij maakt het niet uit of je een voortijdig schoolverlater bent of langdurig werkzoekende. JOOOP zorgt ervoor dat de instroom naar de bijstand, door met name jongeren en schoolverlaters, wordt beperkt en uitstroom vanuit de bijstand van langdurig werkzoekenden wordt bevorderd.

Werk samen met ons als:

Werkwijze

De werkwijze van JOOOP is een structurele oplossing voor duurzame uitplaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij maakt het niet uit of je een voortijdig schoolverlater bent of langdurig werkzoekende. JOOOP zorgt ervoor dat de instroom naar de bijstand, door met name jongeren en schoolverlaters, wordt beperkt en uitstroom vanuit de bijstand van langdurig werkzoekenden wordt bevorderd. De aanpak van JOOOP is hierbij onderscheidend te noemen op een aantal vlakken; Binnen de projecten wordt maatwerk geleverd. Er wordt er door de betrokken partijen niet meer betaald dan nodig. Als deelnemer word je vanaf het begin serieus genomen doordat je direct het wettelijk minimumloon ontvangt of conform cao wordt betaald. Als werkgever betaal je pas zodra een deelnemer loonwaarde heeft. De loonwaarde van een deelnemer wordt periodiek gemeten en bijgesteld. Het eindresultaat is een structurele oplossing voor zowel de deelnemers als de participerende MKB bedrijven. Geen draaideur effecten meer maar een duurzame arbeidsparticipatie, waarbij de autonomie van de deelnemer verhoogd wordt (trots) en de deelnemende MKB-bedrijven tevens worden voorzien in de krapte binnen hun branche. In het gehele traject zal JOOOP de regie voeren. Door een goede screening van en verdieping in de deelnemers, kan er gewerkt worden op basis van relatie. Met name het aangaan van deze relatie biedt perspectief voor een duurzame inzet in het arbeidsproces op de regionale arbeidsmarkt. De begeleiding van de deelnemers is maatwerk. Er zal worden begeleid vanuit de behoefte, zodra een situatie daarom vraagt. Jobcoaches zullen opgeleid en geworven worden met als doel zich in te zetten op de samenwerking en verbinding van de deelnemers en de ketenpartners, zoals het MKB en de scholingsinstituten in de regio. Door de expertise in de wet- en regelgeving, het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt te combineren met de jarenlange ervaring, kan de verbinding tussen ondernemers, overheid en onderwijs worden versterkt! 

JOOOP. Een nieuw initiatief in een nieuwe tijd!

Projectplan

MKB Branche

Samen met de participerende MKB-bedrijven zullen per branche de functies worden bepaald waar de deelnemers praktisch in zullen worden opgeleid. O.b.v. van de uitkomsten zal samen met deze MKB-bedrijven een aantal competenties en vaardigheden worden bepaald die worden door vertaald naar een referentie-certificaat.

Opleiding

Naast de praktische opleiding wordt het MBO in positie gebracht voor het verzorgen van de theoretische ondersteuning (bij voorkeur en indien haalbaar startkwalificatie MBO niveau 2 of een branche certificering).

Leerbedrijf

Één van de participerende MKB-bedrijven, i.s.m. de leermeester en jobcoach, zal ook leerbedrijf worden om de deelnemers te voorzien van de basiscompetenties. De training wordt als volgt opgebouwd: • Ontwikkelen van de basisvaardigheden en competenties; • Werkdiscipline ontwikkelen; • Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van de functies • Leren omgaan met leidinggevende, collega’s en mededeelnemers

Screening

De geselecteerde deelnemer zal door JOOOP worden gescreend. Een goede screening van de deelnemer is van cruciaal belang om de begeleidingsintensiviteit, en daarmee een deel van de kosten, inzichtelijk te krijgen. Immers, de begeleidingstrajecten zijn maatwerk.

JOOOP

JOOOP levert zowel de jobcoach als de leermeester. Tevens is JOOOP verantwoordelijk voor het leveren van praktijk- en theorieruimtes. JOOOP verzorgt de verloning en facturatie van de deelnemer en is verantwoordelijk voor dossier vorming en projectadministratie. Daarnaast verzorgt JOOOP ook de communicatie tussen de jobcoaches, leerbedrijf, opleidingsinstituut, gemeente Súdwest-Fryslân en de participerende MKB-bedrijven.

Tijdsplanning

JOOOP-werkt-boor

Direct aan de slag

Na de eerste drie maanden gaan de deelnemers direct aan de slag bij het leerbedrijf. Hierbij zullen de deelnemers de opleiding gaan starten. 

Selectie vervolgtraject

Na deze periode worden de deelnemers geselecteerd voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject vindt plaats bij één van de participerende MKB-bedrijven. Op deze manier kunnen de deelnemers ervaring opdoen bij verschillende bedrijven, wat bijdraagt aan de ontwikkeling en de uiteindelijke plaatsing. In dit gedeelte van het traject wordt er meer en meer gewerkt aan arbeidsethiek, snelheid
en professionaliteit. 

Waardebepaling

Tevens zal na het eerste kwartaal voor de eerste keer een waardebepaling worden toegepast op de deelnemers. Deze waardebepaling zorgt ervoor dat een gedeelte van de loonkosten voor rekening van het MKB-bedrijf komt. De overige meetmomenten zijn na zes, twaalf en achttien maanden.

Nieuwe vakmensen in uw branche
Samenwerking is aan het laden 25%