Vacatures Infra

JOOOP werkt in de infra!

JOOOP gaat mensen opleiden in de Infra. Hierin zullen meerdere Mkb bedrijven een rol spelen. Zo werkt JOOOP onder andere samen met Cnossen Infra bv. Om in de Infra-branche zo goed mogelijk de opleidingen op referentie- en certificeringsniveau aan te kunnen bieden, slaan JOOOP en Cnossen Infra de handen ineen. Cnossen Infra heeft in samenwerking met Jobz-on en gemeente Súdwest-Fryslân al vergelijkbare projecten georganiseerd en uitgevoerd.

Benieuwd hiernaar? Bekijk de video.

Wil je aansluiten bij het werken met JOOOP in de Infra? Neem gerust contact met ons op.

Wat infra in?

Infra betekent eigenlijk GWW, wat staat voor: Grond-, Wegen- en Waterbouw. Wat voornamelijk planning, ontwerpen, uitvoering, beheer en onderhoud van voorzieningen voor algemeen nut inhoudt. 

Je kunt hierbij denken aan:
– grondwerken (havens, baggerwerk, draineren, inpolderen, zandmotor, parken en plantsoenen)
– wegenbouw (autowegen, fietspaden, luchthavens met startbanen e.d.)
– droge waterbouw (fundament (vooral) op het droge, d.w.z. buiten de waterloop; bruggen, fly-overs, tunnels, viaducten, aquaducten, rioolgemalen, dokken e.d.)
– natte waterbouw (kanalen, dijken, sluizen, stuwen, steigers, kades, kust- en oeverwerken, beschoeiingen e.d.)
– railbouw (spoorwegen, trambanen, metrobanen e.d.).

Bij banen kun je denken aan: Werkvoorbereider, Grondwerker, Uitvoerder, Projectleider, Stratenmaker, Timmerman en Calculator.

Binnenkort volgen vacatures!

Hou me op de hoogte: