Hoe werkt het

Werkwijze

De werkwijze van JOOOP is een structurele oplossing voor duurzame uitplaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij maakt het niet uit of je een voortijdig schoolverlater bent of langdurig werkzoekende. JOOOP zorgt ervoor dat de instroom naar de bijstand, door met name jongeren en schoolverlaters, wordt beperkt en uitstroom vanuit de bijstand van langdurig werkzoekenden wordt bevorderd.

De aanpak van JOOOP is hierbij onderscheidend te noemen op een aantal vlakken; Binnen de projecten wordt maatwerk geleverd. Er wordt door de betrokken partijen niet meer betaald dan nodig is. Als deelnemer word je vanaf het begin serieus genomen doordat je direct conform cao wordt betaald. Als werkgever betaal je pas zodra een deelnemer loonwaarde heeft. De loonwaarde van een deelnemer wordt periodiek gemeten en bijgesteld.

Het eindresultaat is een structurele oplossing voor zowel de deelnemers als de participerende MKB-bedrijven. Geen draaideur effecten meer maar een duurzame arbeidsparticipatie, waarbij de autonomie van de deelnemer verhoogd wordt (trots) en de deelnemende MKB-bedrijven tevens worden voorzien in de krapte binnen hun branche.

In het gehele traject zal JOOOP de regie voeren. Door een goede screening van en verdieping in de deelnemers, kan er gewerkt worden op basis van relatie. Met name het aangaan van deze relatie biedt perspectief voor een duurzame inzet in het arbeidsproces op de regionale arbeidsmarkt. De begeleiding van de deelnemers is maatwerk. 

Er zal worden begeleid vanuit de behoefte, zodra een situatie daarom vraagt. Jobcoaches zullen opgeleid en geworven worden met als doel zich in te zetten op de samenwerking en verbinding van de deelnemers en de ketenpartners, zoals het MKB en de scholingsinstituten in de regio. Door de expertise in de wet- en regelgeving, het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt te combineren met de jarenlange ervaring, kan de verbinding tussen ondernemers, overheid en onderwijs worden versterkt!

JOOOP. Een nieuw initiatief in een nieuwe tijd

Werk samen met ons als:

Neem contact op:

Neem gerust contact op:

Er ging iets niet helemaal goed
Naam organisatie